Angola

Główne produkty angolskiej gospodarki, jeśli chodzi o rolnictwo to: banany, trzcina cukrowa, kawa, agawa sizalowa, kukurydza, bawełna czy tytoń. Natomiast do czołowych wytworów przemysłu należą, m.in.: diamenty, żelazo, złoto, uran, ropa naftowa, cement i odzież. Zdecydowana większość mieszkańców Angoli pracuje w rolnictwie. Szacuje się, że jedynie ok. 15-20% całości siły roboczej jest zatrudniona w przemyśle lub usługach. Jak wynika z informacji ANIP, zagraniczni przedsiębiorcy mogą poszukiwać możliwości inwestycyjnych i eksportowych m.in. w następujących branżach: budownictwo i infrastruktura, transport, rolnictwo. leśnictwo, hodowla zwierząt, produkcja żywności, rybołówstwo, telekomunikacja i IT, energetyka, górnictwo, przemysł naftowy, turystyka i usługi finansowe.

Translate »