Armenia

Armenia jest objęta Europejską Polityką Sąsiedztwa UE oraz Partnerstwem Wschodnim. Jest członkiem najważniejszych ugrupowaniach międzynarodowych: ONZ, WTO, BŚ, WNP, MFW, EBOR, OBWE, BSEC. Głównymi towarami eksportowymi Armenii są: metale nieszlachetne i wyroby z nich (ok. 1/3 wartości eksportu), produkty mineralne, kamienie szlachetne, kamienie nieszlachetne i wyroby z nich, gotowe artykuły spożywcze. Zasadnicze grupy towarowe w imporcie do Armenii to: maszyny i urządzenia, produkty mineralne, metale nieszlachetne i wyroby, pojazdy, gotowe artykuły spożywcze. Głównymi dostawcami są: Rosja (22 – 24% całości importu) oraz Chiny, Ukraina, Niemcy, Iran, Turcja, USA.

Translate »