Bułgaria

Bułgaria, która weszła do Unii Europejskiej w 2007 roku, jest zaliczana przez Bank Światowy do krajów średnio rozwiniętych. Jest krajem głównie rolniczo-przemysłowym, opartym na gospodarce rynkowej. Dzięki swojemu położeniu i wykorzystywaniu warunków naturalnych w ostatnich latach wzrosło znaczenie turystyki oraz rozwinął się sektor usług. Bułgaria jest krajem o bogatej historii i dziedzictwie kulturowym. W ostatnich latach turystyka stała się ważną gałęzią gospodarki, zapewniając dużą liczbę miejsc pracy. Przynosi znaczne wpływy do budżetu państwa. 40% odwiedzających kraj pochodzi z Grecji, Rumunii oraz Niemiec. W ostatnich latach Bułgaria zachęca coraz większą rzeszę turystów do odwiedzania kraju za pomocą intensywnej promocji kraju na arenie międzynarodowej i tworzenia nowych odmian turystyki, takich jak agrokultura, zwiedzanie historycznych zabytków, ekoturystyka oraz turystyka sportów ekstremalnych.

Translate »