Kolumbia

Kolumbia jest krajem rolniczym z rozwijającym się przemysłem. Dochody państwa w dużej części uzależnione są od cen kawy na rynkach światowych. Głównym bogactwem mineralnym kraju jest ropa naftowa wydobywana w dolinie rzeki Magdalena i przy granicy z Wenezuelą. Od 1986 Kolumbia jest eksporterem ropy naftowej i jej przetworów. Wydobywa się węgiel kamienny, gaz ziemny, magnezyt, rudy żelaza, cynku, miedzi, rtęci i uranu, złoto, srebro, platynę i szmaragdy (ok. 95% wydobycia światowego). Kolumbia eksportuje kawę, ropę i produkty naftowe, węgiel kamienny, tekstylia, banany, kwiaty, wyroby chemiczne, książki, szmaragdy, bawełnę. Importuje się: środki transportu, maszyny, urządzenia elektryczne, produkty chemiczne, metale, wyroby papierowe, paliwa. Partnerami handlowymi są USA, Wenezuela, Meksyk oraz Ekwador.

Translate »