Chorwacja

Gospodarka Chorwacji to rozwijająca się gospodarka rynkowa po transformacji ekonomicznej w latach 90. XX wieku, której rozwój zaburzyła wojna w Chorwacji w latach 1991–1995, stopniowo odbudowana, bazuje w dużej mierze na sektorze usług, przede wszystkim na turystyce, która generuje ponad 17% PKB. W 2015 roku, chorwacka gospodarka wyszła z sześcioletniej recesji dzięki wzrostowi konsumpcji i eksportu, notując wzrost realnego PKB w tempie 1,6% oraz spadek stopy bezrobocia o 1 punkt procentowy. Gospodarka przyspieszyła w 2016 roku realny PKB wzrósł o 2.8% dzięki rosnącemu popytowi wewnętrznemu a stopa bezrobocia zmalała do 12,8%.

Translate »