Kuba

Kuba jest jednym z największych na świecie eksporterów cygar, są one czwartym towarem eksportowym tego kraju a także wiodącymi gałęziami gospodarki kubańskiej jest produkcja cukru, rumu i wyrobów z niklu. Priorytetami kubańskiej polityki gospodarczej jest w chwili obecnej rozwój infrastruktury dla rozwoju turystyki międzynarodowej, a także gospodarcza integracja z krajami Ameryki Łacińskiej. Inflacja utrzymuje się na poziomie 3,1%. Pod względem struktury zatrudnienia dominuje sektor usług (51%) kolejne są przemysł (25%) i rolnictwo (24%). Dobrze rozwinięty przemysł hutniczy, elektrotechniczny, metalowy i chemiczny. Najważniejszymi partnerami handlowymi kraju są Holandia, Rosja, Niemcy i Chiny.

Translate »