Ekwador

Gospodarka Ekwadoru opiera się na wydobyciu ropy naftowej i szybko rozwijającym się sektorze usług (głównie turystyka) oraz rolnictwie. Ekwador jest jednym z głównych na świecie eksporterów bananów; poza bananami uprawia się kakaowiec, palmę oleistą, trzcinę cukrową, ziemniaki, ryż, kukurydzę, bawełnę, kawę, drzewa cytrusowe (gł. pomarańcze), maniok, soję, ananasy i in.; hodowla trzody chlewnej, bydła, owiec, koni, kóz; eksploatacja lasów (drzewo balsa, chinowiec, mahoniowiec); użytki rolne zajmują ok. 29% powierzchni kraju. Ekwador eksportuje ropę naftową (44% wartości wywozu), banany, ziarno kakaowe, kawę, kwiaty cięte. A importuje maszyny i urządzenia (w tym sprzęt telekomunikacyjny), środki transportu, chemikalia, energię elektryczną. Głównymi partnerami handlowymi są USA (ok. 70% obrotów), Kolumbia, Panama oraz Peru.

Translate »