Egipt

Egipt należy do grupy krajów słabiej rozwiniętych, o czym świadczy PNB na jednego mieszkańca, wynoszący 790 dol. USA. Rolnictwo, które do niedawna było podstawą egzystencji kraju zatrudnia obecnie 40% ludności czynnej zawodowo. Od wieków związane jest z deltą i doliną Nilu, które skupiają aż 90% gruntów ornych i plantacji. Główne uprawy to: bawełna, trzcina cukrowa, kukurydza, ryż, pszenica, jęczmień, fasola, proso, daktyle - 2 miejsce w świecie (14,7% produkcji światowej), warzywa (w tym pomidory - 4 miejsce w świecie, 6% produkcji światowej) i owoce. Głównym bogactwem naturalnym Egiptu jest ropa naftowa i gaz ziemny. Największe złoża znajdują się w rejonie Zatoki Sueskiej, skąd pochodzi 70% wydobycia ropy naftowej. Gaz ziemny eksploatuje się głównie na terenie delty Nilu, skąd pochodzi 40% krajowego wydobycia. Wśród pozostałych surowców mineralnych duże znaczenie ma dla Egiptu eksploatacja rud żelaza w okolicach Asuanu. Przemysł przetwórczy Egiptu opiera się na własnych zasobach surowcowych.

Translate »