Francja

Gospodarka Francji plasuje się na piątym miejscu na świecie i drugim w Europie pod względem wysokości nominalnego produktu krajowego brutto oraz na dziewiątym miejscu pod względem produktu krajowego brutto ważonego parytetem siły nabywczej. Francja jest członkiem G8 i G20. Według OECD, Francja była w 2004 r. piątym eksporterem i czwartym importerem dóbr przemysłowych. W 2008 r., z 117,5 mld USD inwestycji bezpośrednich, Francja została największym beneficjentem inwestycji zagranicznych w UE wyprzedzając Wielką Brytanię, i największym na świecie po USA (316 mld USD). Największe znaczenie dla gospodarki francuskiej posiadają przemysły: spożywczy, chemiczny i motoryzacyjny. Według INSEE w 2016 przychody sektora turystyki wyniosły 158,9 miliardów euro, co odpowiadało 7,1% produktu krajowego brutto. Przychód z obsługi przyjazdów turystów zagranicznych wyniósł około 54 miliardy euro. W 2017 Francję odwiedziło 87 milionów turystów zagranicznych.

Translate »