Gruzja

Bank Światowy przewiduje około 5% wzrost gospodarczy w Gruzji do 2020 roku. Jednocześnie, zgodnie z prognozą Banku, do końca tego roku inflacja będzie odpowiadać wskaźnikowi Narodowego Banku Gruzji i wyniesie 3%. Deficyt na rachunku obrotów bieżących do 2020 r. zostanie natomiast obniżony do 9%. Bank Światowy przewiduje, że w bieżącym roku wzrost w gruzińskiej gospodarce wyniesie 4,3%, w przyszłym roku 4,6%, a w 2020 r. – 5%. Ponadto, spodziewany jest wzrost PKB per capita: o ile prognoza PKB na bieżący rok wynosi 4373 USD, to w przyszłym roku wzrośnie on do 4671 USD, a w roku 2020 wyniesie około 4980 USD. Główne towary importu to : ropa naftowa i gaz ziemny, maszyny i sprzęt transportowy, żywność. Główne towary eksportu to : artykuły rolno-spożywcze, zwłaszcza owoce cytrusowe, herbata i tytoń, oraz metale, tekstylia i chemikalia. Główni partnerzy handlowi to USA, Rosja, Turcja, Turkmenistan, Azerbejdżan, Ukraina.

Translate »