Indie

Indyjska gospodarka zajmuje trzecie miejsce w Azji, za Chinami i Japonią, pod względem wysokości PKB. Jeżeli tempo wzrostu PKB zostanie utrzymane, przed indyjską gospodarką rysuje się perspektywa prześcignięcia Japonii do 2030 r. Indie należą do najszybciej rozwijających się krajów świata. Średnie tempo wzrostu gospodarczego w ciągu ostatnich 20 lat wyniosło ok. 6% rocznie. W latach poprzedzających globalny kryzys gospodarczy i finansowy stopa wzrostu PKB była bliska 10%. W ubiegłym roku gospodarka Indii wzrosła o 7,8%, a wartość PKB wyniosła 1,84 bln USD, wynika ze wstępnych szacunków. Pod względem kształtowania PKB udział usług stanowi 55,6%, przemysłu – 26,3% oraz rolnictwa – 18,1%. Indie to kraj o wysokim potencjale rozwoju, gdzie istnieje drugi na świecie pod względem liczebności rynek konsumentów, tworzony przez około 1,2 mld mieszkańców. Generuje on z każdym rokiem coraz wyższy popyt wewnętrzny. Ten z kolei zależy od dochodów ludności, które systematycznie rosną.

Translate »