Japonia

Japonia jest to kraj wysoko rozwinięty gospodarczo o charakterze przemysłowym. Do swojej produkcji wykorzystuje importowane surowce i nośniki energii. Bardzo dobrze rozwinął się przemysł samochodowy (koncerny Honda, Toyota, Mazda, Nissan), elektroniczny (Sony, Hitachi, Toshiba), stoczniowy, chemiczny, rafineryjny i metalurgiczny. Kraj nastawiony jest na eksport i innowacje technologiczne. Duże znaczenie ma sektor bankowy, tokijska giełda i instytucje ubezpieczeniowe. W grupie dziesięciu największych firm świata , cztery mają tutaj swoje siedziby (Mitsui, Mitshubisi, Toyota Motor, Itochu). Długie tradycje związane są z rybołówstwem (1. miejsce w świecie) i wielorybnictwem. Głównymi partnerami handlowymi Japonii są: USA, Chiny, Hongkong, Tajwan, Korea Południowa, Indonezja i Niemcy.

Translate »