Jordania

W ostatnich latach w Jordanii obserwowany był wzmożony napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych, głównie z państw Zatoki Perskiej, USA, Francji i Libanu, które przeważnie lokowano w branży nieruchomości, usług finansowych, telekomunikacji, transporcie i turystyce. Eksport w 2016 roku wyniósł 7,124 mld USD (odzież, nawozy sztuczne,fosforany, warzywa, farmaceutyki). Główni partnerzy to : USA, Arabia Saudyjska, Irak, Indie, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kuwejt. Z kolei import w 2015 r. wyniósł 17,76 mld USD (ropa naftowa, produkty petrochemiczne, maszyny i urządzenia, środki transportu, żelazo, zboża). Główni partnerzy : Arabia Saudyjska, Chiny, USA, Niemcy, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Translate »