Kenia

Głównym produktem eksportowym Kenii jest herbata (24,4%), następnie produkty pochodzące z ogrodnictwa (16,1%), przetwórstwo (14,7%), surowce materiałowe (6,9%), kawa (4,7%) i produkty naftowe (2,6%). Lepsze wyniki eksportu skutkowały poprawą zarobków; w przypadku produkcji kawy o 9,6%, w przetwórstwie – 17,5 % i ogrodnictwie – 2,4%. Rynek regionalny jest głównym rynkiem zbytu produktów pochodzących z przetwórstwa. Główne kierunki eksportu Kenii to Uganda (14,6%), Wielka Brytania (9,2%), Tanzania (8,0%), Holandia (6,5%), Stany Zjednoczone (5,6%), Sudan (4,6%), Pakistan (4,2%), Egipt (4,1%) i Emiraty Arabskie (4,1%). IMPORT: Kenia importuje przede wszystkim wyroby przemysłowe, chemikalia, maszyny i urządzenia do transportu. Kenia, wraz z 19 krajami, jest członkiem organizacji Wspólnego Rynku Afryki Wschodniej i Południowej - Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA). 14 z 19 państw tworzy Strefę Wolnego Handlu (Frez Trade Area – FTA).

Translate »