Kuwejt

Kuwejt jest jednym z najbogatszych i najszybciej rozwijających się krajów arabskich. Główne źródło dochodów Kuwejtu stanowi wydobycie i eksport ropy naftowej oraz zyski z zagranicznych lokat kapitałowych. Środki kapitałowe przeznacza się na zapewnienie mieszkańcom wysokiej stopy życiowej oraz na rozwój przemysłu przetwórczego, infrastruktury gospodarczej i społecznej. W eksporcie dominuje ropa naftowa i produkty naftowe (ok. 95% wartości wywozu) oraz skroplony gaz i nawozy sztuczne. Import obejmuje maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy oraz wyroby przemysłowe, żywność, artykuły konsumpcyjne. Głowni partnerzy handlowi to Japonia, USA, Korea Południowa, Tajwan, Niemcy, Singapur.

Translate »