Łotwa

Łotwa jesf krajem przemysłowo-rolniczym, silnie uzależniona od importu paliw i rynków zbytu. Reforma gospodarki jest zaawansowana, a jej szybkie i konsekwentne wprowadzenie zapobiegło kryzysowi gospodarczemu. Od 1991 ograniczono inflację, wprowadzono własny system finansowy (banki emisyjne, giełdy towarowe i papierów wartościowych), a od 1993 walutę narodową, wiele dziedzin gospodarki (m.in. połowy, zarządzanie portami) zarezerwowane wyłącznie dla kapitału krajowego. Nieliczne przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego (m.in. polskiego) są zwolnione z podatków dochodowych. Główne produkty eksportu to drewno i produkty drzewne, tekstylia, produkty rolno-spożywcze, maszyny i urządzenia elektryczne, wyroby przemysłu metalurgicznego. Głównym importowanym surowcem mineralnym są paliwa, a także maszyny i produkty chemiczne oraz środki transportu. Główni partnerzy handlowi to Litwa, Niemcy, Estonia oraz Rosja.

Translate »