Luxemburg

Kraj bardzo wysoko rozwinięty o dominującej roli usług (70% produktu krajowego brutto), zwłaszcza sektora finansowego w gospodarce. Luksemburg jest jednym z głównych ośrodków finansowych świata. Siedziba 166 banków, w tym Europejskiego Banku Inwestycyjnego Unii Europejskiej. Podatki stanowią 37% PKB Luksemburga. Luksemburg ma drugie, najwyższe na świecie po Liechtensteinie PKB per capita. Luksemburg eksportuje stal, maszyny i urządzenia, wyroby metalowe, gumowe, tworzywa sztuczne. Oraz importuje maszyny, środki transportu, produkty naftowe, surowce mineralne, żywność oraz odzież. Głównymi partnerami handlowymi są Niemcy, Belgia, Francja, Chiny oraz Holandia.

Translate »