Macedonia

Dużą szansą dla rozwoju gospodarczego Macedonii jest turystyka zagraniczna. Macedonia jest krajem o licznych walorach krajobrazowych, sprzyjającym klimacie, pięknych górach, malowniczych jeziorach, wielu zabytkach kultury materialnej oraz bogatym folklorze. Śladami burzliwych dziejów Macedonii są liczne zabytki takie jak antyczne ruiny, średniowieczne fortece, cerkwie, monastyry (liczne z X–XII w.) i tureckie meczety (XV–XVIII w.). Poza tym bilans handlu zagranicznego Macedonii jest od wielu lat ujemny. Wartość eksportu np w 2005 wynosił 2,0 mld dol. USA, a importu - 3,2 mld dol. USA. W strukturze importu dominują paliwa i produkty spożywcze, a także surowce dla przemysłu, maszyny i urządzenia transportowe, wyroby chemiczne. Eksport obejmuje głównie rudy metali i stal, tytoń i wyroby tytoniowe, napoje alkoholowe, owoce i ich przetwory, odzież, wyroby z drewna. Główni partnerzy handlowi to Serbia, Niemcy, Grecja oraz Włochy.

Translate »