Mołdawia

Mołdawia to państwo europejskie położone na terenach historycznej Besarabii, jak i obszarów położonych na lewym brzegu Dniestru. Powierzchnie rolne zajmują 66% powierzchni państwa. Głównie zboża uprawiane w Mołdawii to pszenica, kukurydza i jęczmień, a rośliny przemysłowe to słonecznik, buraki cukrowe, tytoń, rośliny oleiste. Ważną rolę odgrywa uprawa winorośli (winnice w Mołdawii zajmują ponad 100 tys. ha, a eksport wina stanowi 7,5% eksportu z tego kraju ogółem) drzew owocowych i warzyw. W Mołdawii hoduje się także bydło, trzodę chlewną, owce, kozy, drób oraz jedwabniki. Przy ujściu rzeki Prut powstał morski terminal Giurgiuleşti - jedyny mołdawski port o znaczeniu międzynarodowym, z całą nowoczesną infrastrukturą, posiadający m. in. port pasażerski (bezpośrednie kursy do Stambułu podkreślają morski status Mołdawii) oraz terminale naftowy i zbożowy.

Translate »