Czarnogóra

Najważniejszymi działami gospodarki Czarnogóry jest rolnictwo, leśnictwo oraz rybołówstwo. Grunty orne zajmują tylko 5% powierzchni kraju (wybrzeża i dolina Zety), lasy (głównie iglaste) - 40%, łąki i pastwiska - 35%. Podstawowe znaczenie ma hodowla owiec, kóz i osłów. Uprawia się pszenicę, kukurydzę, ziemniaki, warzywa, tytoń, oliwki, winorośl, figowce i drzewa cytrusowe. W okolicach Nikić wydobywa się boksyty, Pljevlja i Ivangrad – rudy cynku i ołowiu, a także węgiel brunatny. Wśród przemysłu dominuje przemysł spożywczy, drzewno-papierniczy, elektromaszynowy. W paśmie nadmorskim wysoko rozwinięta jest turystyka.

Translate »