Korea Północna

Korea Północna to kraj o centralnym systemie planowania gospodarczego. Sektor państwowy obejmuje całość gospodarki. W planach gospodarczych po 1953 największe środki przeznaczano na rozwój przemysłu ciężkiego (przy technicznej pomocy ZSRR) i zbrojeniowego. Eksport: rud i koncentratów metali, wyrobów hutniczych, uzbrojenia, produktów rybnych, tekstyliów i odzieży. Import: ropy naftowej i produktów naftowych, węgla, maszyn i urządzeń przemysłowych, środków transportu, zbóż. Główni partnerzy handlowi to Chiny, Korea Południowa, Japonia.

Translate »