Filipiny

Filipiny to kraj rozwijający się o znacznym udziale sektora państwowego w gospodarce (banki, duże zakłady przemysłowe). Od początku lat 80. miejsce tradycyjnych gałęzi gospodarki (rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa) w strukturze wytwarzania PKB zajmuje stopniowo przemysł (31,3% wartości PKB, 2007), szybko rośnie rola usług (54,6%). Rozwój gospodarczy Filipin opiera się na kredytach zagranicznych, głównie z Japonii, Banku Światowego i Azjatyckiego Banku Rozwoju. Eksport obejmuje głównie wyroby elektroniczne i elektrotechniczne, zwłaszcza sprzęt telekomunikacji, części do komputerów, koprę, olej kokosowy, cukier, rudy metali (miedź, żelazo, chrom, nikiel), drewno. Import maszyn i urządzeń przemysłowych, środków transportu, ropy naftowej i produktów naftowych, żywności. Główni partnerzy handlowi Filipin to : Japonia, Chiny, USA, Singapur.

Translate »