Rumunia

Rumunia jest krajem wolnorynkowym z gospodarką rolniczo-przemysłową, która podobnie jak inne państwa bloku wschodniego przeszła transformację z gospodarki planowanej do kapitalistycznej. Na terenie Rumunii znajdują się różnorodne i dość zasobne złoża surowców naturalnych. Wydobywa się przede wszystkich ropę naftową w rejonach Ploeszti i Pitești. Złoża znacznie wyczerpane, lecz nadal jedne z największych w Europie. W Rumunii produkuje się również gaz ziemny, który zaspokaja 70% potrzeb rumuńskiej gospodarki. Eksport wynosi 59,75 mld $,a import 92,09 mld $. Głównym partnerem handlowym są Niemcy lub Włosi (w zależności od źródła), duże udział w handlu mają Węgrzy. Eksportowane są głównie maszyny i urządzenia, buty i tekstylia, metale, minerały i paliwa, chemikalia, produkty rolnicze. W kontaktach handlowych z Polską Rumunia ponad dwukrotnie więcej importuje, niż eksportuje. Eksport towarów do Polski oszacowano na 598 606 000 €, a import z Polski 1 576 895 000 €.

Translate »