RPA

Gospodarka Południowej Afryki to rynek wschodzący (rozwijający się), oparty na własnych znacznych zasobach naturalnych. Dobrze rozwinięte są również finanse, prawo, komunikacja, energetyka i transport. Giełda RPA jest 17. największą giełdą świata. Nowoczesna infrastruktura pomaga w dystrybucji dóbr do innych ośrodków w regionie. Przemysł RPA to w głównej mierze wydobycie zasobów naturalnych. Przemysł wydobywczy: złota (40% światowych zasobów, w RPA jest najgłębsza kopalnia na świecie - Western Deep Levels), diamentów jubilerskich i przemysłowych (50% światowych zasobów), węgla kamiennego, metali kolorowych (chrom, mangan, srebro), metali ziem rzadkich (beryl, lit). Rozwinięty jest także przemysł maszynowy i chemiczny, ale głównie przetwórczy. RPA produkuje więcej żywności niż konsumują mieszkańcy tego kraju. Nadwyżki są eksportowane. Użytki rolne i zielone stanowią ponad 75% kraju.

Translate »