Korea Południowa

Korea Południowa jest jednym z najszybciej rozwijających się krajów świata. W przeszłości budowała swoją gospodarkę, opierając się na imporcie najnowszych technologii, obecnie stała się jednym z głównych światowych eksporterów, lokując swoje zakłady w wielu państwach. Wysoka dynamika rozwoju gospodarczego jest związana z rosnącą produkcją przemysłową, ekspansją handlową na rynek azjatycki, europejski i amerykański oraz liberalną polityką gospodarczą. Eksport obejmuje wyroby elektroniczne, środki transportu, głównie statki, samochody, obuwie, tekstylia, ryby, stal oraz kompletne obiekty przemysłowe. Z kolei import : części elektronicznych, ropy naftowej, chemikaliów, maszyn i urządzeń przemysłowych. Główni partnerzy handlowi to : Chiny, Japonia, USA, Arabia Saudyjska.

Translate »