Tunezja

Tunezja zalicza się do państw rozwijających. Kraj ten jest krajem przemysłowo-rolniczym. W ostatnim czasie tunezyjska gospodarka przechodzi proces restrukturyzacji oraz modernizacji, Przeprowadzanej według zaleceń MFW oraz Banku Światowego. Trwa proces prywatyzacji przedsiębiorstw, powstaje strefa wolnego handlu, intensywnie rozwija się turystyka. Tunezja spośród krajów Maghrebu, osiąga najwyższy poziom gospodarczego wzrostu

Translate »