Ukraina

Na Ukrainie występuje ponad 90 rodzajów kopalin użytecznych, dotychczas odkryto 8 tys. złóż. Zasoby naturalne dzielone są na trzy grupy: zasoby paliwowe (energetyczne), rud metali i niemetaliczne. Na terytorium Ukrainy skoncentrowane są wielkie zasoby rud manganowych i żelaza, uranu, węgla koksującego, siarki rodzimej, soli kamiennej i potasowej, surowców do produkcji cementu. Ukraińskie zasoby mineralno-surowcowe są jednymi z najlepszych jakościowo zasobów na świecie. W eksporcie największą pozycję zajmują metale i wyroby metalowe, produkty chemiczne i rolne, sprzęt transportowy oraz surowce mineralne. Główne artykuły importu to paliwa, chemikalia oraz sprzęt transportowy. Głównymi partnerami handlowymi jest Rosja, Niemcy, Turkmenistan, Turcja oraz Włochy.

Translate »