Urugwaj

Podstawą gospodarki kraju jest rolnictwo, przede wszystkim wysokotowarowa hodowla owiec i bydła, wraz z przemysłowym przetwórstwem artykułów rolnych. Najlepiej rozwiniętą gałęzią przemysłu przetwórczego jest przemysł spożywczy, zwłaszcza mięsny, cukrowy i olejarski. Poza tym włókienniczy, odzieżowy, skórzany, obuwniczy, chemiczny (nawozy), rafinacja ropy naftowej, hutnictwo żelaza, przemysł samochodowy. W handlu zagranicznym odnotowuje się systematyczny wzrost obrotów z krajami Mercosur. Urugwaj eksportuje żywe zwierzęta, mięso (głównie wołowina), produkty roślinne, tekstylia, wyroby przemysłu skórzanego. Importuje się: maszyny, urządzenia i środki transportu, paliwa oraz produkty chemiczne. Głównymi partnerami handlowymi jest Brazylia i Argentyna, ponadto USA, Paragwaj, Meksyk oraz Chiny.

Translate »