Wietnam

W zniszczonym długotrwałymi działaniami wojennymi kraju, od 1989 r. notuje się znaczną poprawę sytuacji gospodarczej. Zaczęto odstępować od centralnego zarządzania produkcją, przyjęto politykę liberalizacji gospodarki, kierując się prawami rynku, nawiązano współpracę ze Stanami Zjednoczonymi. Obecnie dzięki szybkiemu wzrostowi gospodarczemu Wietnam zyskał miano jednego z "tygrysów" Azji Poludniowo-Wschodniej. Podstawą gospodarki jest nadal rolnictwo. Uprawia się przede wszystkim ryż w delcie Mekongu (zbiory 3 razy w roku) i delcie Rzeki Czerwonej (zbiory 2 razy w roku). Ponadto duże znaczenie ma: kukurydza, maniok, bataty, owoce, bawełna, juka (delta Rzeki Czerwonej), trzcina cukrowa (na wybrzeżu), tytoń, kauczukowiec, kawa i herbata. Hoduje się trzodę chlewną, bawoły oraz słonie, wykorzystywane jako siła robocza. Na północy kraju wydobywa się: węgiel kamienny, rudy żelaza, cyny i chromu, natomiast z szelfu na południu oraz w Zatoce Tonkijskiej ropę naftową i gaz ziemny.

Translate »